Return to site

Comissió de Control i Seguiment dels "comuns" de Tortellà

· comú,COMUNALS,tORTELLÀ

El 3 de maig de 2016 és constitueix la comissió de control dels "comuns" de Tortellà.

L'objectiu de la constitució de la Comissió de control i seguiment dels "comuns" de Tortellà és la de fer un seguiment sobre el litigi entre l'ajuntament de Tortellà i l'empresa Cycosa (empresa adjudicatària de l'extracció de pedra), analitzar i aportar solucions participatives a la concepció de futur de l'espai, supervisar la futura restauració de la Pedrera i planificar de forma participativa els usos i activitats en l'espai comunal de cares al futur.

Recordem que l'any 1992 l'equip de govern que gestionava l'ajuntament determina treuren un rendiment econòmic de la Muntanya dels "Comuns", mitjançant l'explotació de l'antiga pedrera a través d'un concurs de subhasta. Els "Comuns" passa de ser un "Bè comunal" (es destinava tan sols a l'aprofitament directe, personal i gratuït dels terrenys per part dels habitadors de la universitat/comunitat/poble) a "Comuna de Bè de Propis" (propietat de la universitat (municipi), fent-se servir els beneficis obtinguts de la seva gestió per a cobrir les despeses dels serveis municipals). D'aquí neix un peridoe de conflictes i litigis. Mès informació:

Recull d'actes de les diferents reunios feta per la "Comissió".

La Comissió està oberta a tot ciutadà tortellanenc i persona interessada amb la temàtica que a fi de bè volgui participar de forma lliure i col·laborativa.

 

Per mès informació us podeu adreçar a l'ajuntament de Tortellà o bè enviar un mail a sentitcomútortella@gmail.com

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly